INFO
   
  Uvodna strana  

 

Evo nekoliko informacija , koje je dobro znati :
 
Vozačke dozvole

(Izvod iz ZOBS-a)
7.Vozačke dozvole za kategorije motornih vozila
Član 1.
Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim vozilima , odnosno skupovima vozila sledećih kategorija :
AM – Mopedi, laki tricikli ili četvorocikli,
A1 – Motocikli čija radna zapremina motora nije veća 125 ccm i snage motora do 11kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,1 kW/kg i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW,
A2 – Motocikli čija snaga motora hije veća od 35kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg,
A – Motocikli i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15kW,
B1 – Teški četvorocikli,
B – Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača,
BE – Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg, a nije veća od 3.500 kg,
C1 – Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F, M, B, D i D1, čija najveća dozvoljena masa veća od 3.500kg, a nije veća od 7.500 kg,
C1E – Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa ne prelazi 12.000kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg,
C - Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F, M, B, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500kg,
CE - Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg,
D1 – Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam, a najviše 16 sedišta i čija maksimalna dužina ne prelazi osam metara,
D1E – Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg,
D - Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam sedišta,
DE - Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg,
F – Traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine,
M – Motokultivator.

Vozač vozila kategorije C1E,CE,D1E ili DE može da upravlja skupom vozila kategorije BE.
Vozač vozila kategorije CE može da upravlja skupom vozila kategorije DE, ukoliko ima kategoriju D.
Vozač vozila kategorije CE može da upravlja skupom vozila kategorije C1E, odnosno vozač kategorije DE kategorijom D1E.
Vozač vozila B kategorije ima pravo da upravlja i lakim triciklima i lakim četvorociklima, teškim triciklima čija snaga motora nije veća od 15kW i teškim četvorociklima, kao i teškim triciklima čija snaga motora je veća od 15kW kada napuni 21 godinu.
Vozač vozila B1 kategorije ima pravo da upravlja i lakim triciklima , teškim triciklima čija snaga motora nije veća od 15 kW, lakim i teškim četvorociklima.
Traktorom i radnom mašinom može upravljati samo vozač koji ima vozačku dozvolu za vozila kategorije F.
Vozač vozila kategorije A2 može da upravlja vozilom kategorije A1.
Vozač vozila kategorije A, može da upravlja vozilom kategorije A1, A2 i AM, vozač vozila kategorije C može da upravlja vozilom C1 kategorije, vozač vozila kategorije B može da upravlja vozilom B1 kategorije i vozač vozila kategorije D može da upravlja vozilom D1 kategorije.
Vozači kategorija B, C, C1, D i D1 mogu da upravljaju tim vozilima i kada im je pridodato priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg.
Motokultivatorom može upravljati vozač koji ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom bilo koje kategorije.


Član 2.
Licima koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona stekla pravo na upravljanje motornim vozilima, odnosno skupovima vozila određene kategorije, traktorima, radnim mašinama, motokultivatorima, biciklima sa motorom i tramvajima, na njihov zahtev izdaće se vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom, odnosno skupom vozila sledećih kategorija :

  1. A kategorije – vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorije A, A1, A2, F, AM i M,
  2. B kategorije – vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorije B, B1, BE, F, AM i M,
  3. C kategorije – vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorije C, C1, B, B1, BE, F, AM i M,
  4. D kategorije – vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorije D, D1, C, C1, B, B1, BE, F, AM i M,
  5. potvrda o poznavanju saobraćajnih propisa – F,M i AM,
  6. C, D i E kategorije – vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorije BE, CE, C1E,DE i D1E,
  7. C i E kategorije – vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorije BE, CE, C1E,
  8. B i E kategorije – vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorije BE
  9. dozvola za vozače traktora - vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorije F, AM i M,
Registracija vozila , nova saobraćajna dozvola , nove registarske tablice ...

 

Najdetaljniji kalkulator registracije vozila, obavezno i kasko osiguranje, kompletni troškovi registracije na uplatnicama.

 

 
 
Kazne u inostranstvu

Kako se polako bliži leto, a od ove godine i granice su nam otvorene, ne sumnjamo da će veći motociklista svoj godišnji odmor provesti van granica naše zemlje. Kako vas letovanje ne bi koštalo više nego što ste planirali, za vas smo prečešljali internet kako bismo našli sve zakone u zemljama Evrope.
Za početak, ne bi bilo loše da znate da od ove godine, 26 zemalja članica Evropske unije sklapa dogovor o razmeni podataka, te izlaskom iz određene zemlje ne postižete ne plaćanje kazne, čak možete proći i gore.Najpopularnije zemlje za odlazak naših građana jesu Austrija, Italija i Grčka, pa ćemo s njima i početi. U ovim zemljama kazne nemaju fiksiranu cenu, nego jpolicija ima slobodu da naplati kaznu u određenom cenovnom rangu. Naravno, ako vam je to prvi prekršaj u njihovoj zemlji, cena će biti manja, a cenu u velikoj razmeri možete smanjiti i plaćanjem kazne na licu mesta.
Tako je u Austriji recimo, dozvoljeno 0.5 promila alkohola u krvi, a kazna za cifru veću od dozvoljene iznosi od 300 eura pa nagore. Za prekoračenje brzine cene idu 20 do 2180 eura, zavisno od stepena prekoračenja. Naravno, paite se kod parkiranja, jer su cene za takve prekršaje od 20 eura pa na više. U Grčkoj ćete pak dosta jeftinije proći, Alkohol u krvi, veći od prpoisane količine koja iznosi 0.5 promila, koštaće vas najmanje 100 eura, prekoračenje nema gornju granicu, tako da u najboljem slučaju možete proći s 60 eura.
U Italiji vam ne preporučujemo da vozite motor u alkoholisanom stanju, minimalna cena je 540 eura, a u slučaju da vozite s enormnom količinom alkohola u krvi, prema zakonima je dozvoljeno oduzimanje vašeg vozila i javna prodaja u korist države. Kod prekoračenja brzine takođe treba biti pažljiv, jer je osnovna kazna 155 eura.
Opet, nije loše napomenuti i okolne zemlje kroz koj morate proći prii vašem putovanju.Tako je Hrvatskoj zabranjeno konzumiranje alkohola(apsolutna nula) a cena za vožnju u pijanom stanju kreće se od 135 eura. Za prekoračenja veća od 50km/h moraćete izdvojiti najmanje 650 eura, dok su kazne za nepropisno parkiranje veće od 40 eura. U Crnoj Gori su kazne najblaže, pa tako za prekoračenja veća od 50km/h minimalna kazna može biti 30 eura. Bosna i Hercegovina takođe spada u ''jeftinije'' zemlje, pa tako ukoliko prekoračite brzinu do 20km/h platićete 15 eura, dok se cene za veća prekoračenja kreću od 50 eura pa na gore.
Takođe i u Makedoniji i Bugarskoj, zakon je veoma blagonaklon, pa se cene kazni kreću oko 30 eura. U Mađarskoj će vas prekoračenje brzine koštati između 150 i 300 eura, dok su kazne u Rumuniji u pola niže. Iako se zna da je češko pivo najbolje, ukoliko ga popijete a posle toga sednete na motor, biće vam to verovatno najskuplje pivo koje ste u životu popili, jer je kao i kod alkoholisanost potpuno zabranjena, a kazne za ovaj prekršaj se kreću od 970 eura.
Napomenimo još i da se u nekim zemljama Evrope cene u periodu od 22 do 07 ujutru uvećavaju za jednu trećinu. Kada pogledamo ove astronomske cifre, a poznajemo srpski temperament, predlažemo vam da ipak ne proveravate koliko su ove cene stvarne i do kojih granica mogu da idu.
Srećan put!
>>Tekst preuzet sa moto-vesti veb stranice<<

  
 
Prepoznavanje oznaka na kacigi

 Iako je teško nositi kacigu, pogotovo kada je napolju preko 40 stepeni Celzijusovih, ipak do sada je baš kaciga spasila mnoge živote. Zato vam preporučujem da na motor ne sedate bez nje. Naravno, nije svaka kaciga i zaštitna. Danas se svašta nosi na glavi umesto kacige, ali po novom zakonu samo kacige s homologacijom se mogu prodavati. Pred vama je tekst koji će vam omogućiti da naučite šta znače ta silna slova na vašoj kacigi.

 Na našoj slici vidite kako treba da izgleda homologacija. Ova ''markica'' treba biti zašivena na kaišu, ispod kopše kacige. Pozadina je bela i na njoj se nalazi veliki krug u koji je upisano slovo ''E'' i broj koji označava zemlju u kojoj su obavljena laboratorijska istraživanja. Oznaka ''R22'' nije obavezna i označava pravilnik prema kom je istraživanje vršeno. U donjem redu vidimo kombinaciju brojeva i slova. Prva dva broja (05 u ovom slučaju) označavaju stepen rigoroznosti kontrole.  Slovo P(integralne kacige) može biti zamenjeno slovima J(jet kacige) i NP(integralna kaciga, čiji deo oko brae ne predstavlja zaštitu od udarca). Nakon crte dolazi serijski broj kacige. Takođe i vizir kacige mora imati homologaciju na sebi.

Testiranje kaciga

>>Tekst preuzet sa moto-vesti veb stranice<<


 
 
   
   
 

 

   
   
   
NE BRŽE OD ŽIVOTA !
 
 
 
 
 
ROAD FLYERS , Mužlja-Zrenjanin , tel. : 065 / 416 - 79 - 56 , e-mail: roadflyers@gmail.com
 
Design by Meleghy Zoltan
 
Copyright© Langhy team 2011.